Články

Omezení provozu kalendáře - prázdniny 2022

Z důvodu aktuálních velkých zdravotních omezení zpracovatele podkladů nebude část obsahu "kalendáře" delší dobu aktualizována. Jedná se o část, která je připravována převážně na základě veřejných zdrojů. Pokud máme informace přímo od organizátorů akcí, tyto budou zapracovány do kalendáře jako doposud.

I když se to na první pohled nezdá, zpracování podkladů do kalendáře je činnost vcelku náročná. Proto bych chtěl popřát kolegovi Honzovi brzké uzdravení a návrat k činnosti, která ho po léta naplňuje!

Do té doby bychom chtěli odkázat návštěvníky stránek na ostatní, docela fundované zdroje informací, z nichž také čerpáme podněty a to jsou následující:

Kalendářní přehledy vybraných železničních akcí

Podrobnější údaje o vybraných akcích spojených s jízdami vlaků

Aktuality z prostředí veřejné dopravy (nejen kolejové)

-lh-

O nás - Pohání nás SemanticScuttle a Hradlobot