Články

Zdroje kalendáře

Akce v kalendáři jsou naplňovány na základě informací od pořadatelů a dále na základě veřejných zdrojů informací nalezených na internetu. Níže jsou uvedeny aktuální zdroje ze kterých čerpáme.

Kalendářní přehledy vybraných železničních akcí

Podrobnější údaje o vybraných akcích spojených s jízdami vlaků

Aktuality z prostředí veřejné dopravy (nejen kolejové)

-lh-

O nás - Pohání nás SemanticScuttle a Hradlobot