Články

Pomozte svým hlasem vybrané veřejné sbírce získat další finance

Podobně jako v minulosti umožní i letos nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s., získat prostřednictvím projektu zaměřeného na (spolu)financování kulturního dědictví se soutěžní kategorií MÁME VYBRÁNO několika veřejným sbírkám alespoň nevelké finanční příspěvky a ve své výzvě nabízí veřejnosti možnost opět se podílet na výběru podpořených sbírek účastí na dvoukolovém hlasování v jejich soutěži.

Letos bylo do soutěže o získání finančních prostředků zařazeno 327 veřejnýtch sbírek cílených pochopitelně většinou na shromáždění finančních prostředků na obnovu historických objektů (především sakrálního charakteru) nebo jejich součástí, ale je mezi nimi i několik sbírek vyhlášených na podporu obnovy památek z oboru historie železnice na území ČR – konkrétně jde o

V kategorii o Cenu veřejnosti MÁME VYBRÁNO je soutěž dvoukolová: úkolem prvního kola je vybrat za každý kraj sbírku nejvíce doporučenou veřejností, úkolem druhého kola je získat podklad pro rozdělení celkové sumy 100 000 Kč mezi tyto veřejností doporučené sbírky.

První kolo soutěže o Cenu veřejnosti MÁME VYBRÁNO probíhá do konce měsíce května 2023 (uzávěrka dne 31.05.2023 ve 24 hodin) a k hlasování v něm lze přistoupit nejsnáze přes internetové stránky s adresou https://www.mamevybrano.cz/soutez-1-kolo. Každý hlasující může ze seznamu do soutěže zařazených veřejných sbírek členěného podle krajů vybrat jednu libovolnou, kterou chce podpořit přidělením svého hlasu a svoji přízeň jí projevit hlasováním pro ni. Druhé kolo se uskuteční v době od 15.06.2023 do 31.08.2023.

Účast na hlasování v soutěži není spojena s plněním žádných dalších omezujících podmínek (není například vázána ani třeba na poskytnutí nějakého finančního příspěvku zvolené sbírce) a prostředků určených na dobré účely není nikdy dost, přičemž i o výsledném umístění sbírek na podporu památek železniční historie bude rozhodovat počet hlasů získaných v 1. kole hlasování.

-js-

O nás - Pohání nás SemanticScuttle a Hradlobot